Δημητριακά, Όσπρια

A 1

AΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑ ΕΠΕ

AΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑ ΕΠΕ Λογότυπο

Η Εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

AΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑ ΕΠΕ